nejsem robot

Nejsem Robot

Jste robot? Technologie ověřování uživatelů na internetu

CAPTCHA CAPTCHA je zkratka z anglického "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", což bychom mohli volně přeložit jako "Plně automatizovaný veřejný Turingův test k rozlišení počítačů a lidí". Jde o bezpečnostní mechanismus, který se používá k ověření, že uživatel interagující s...