generátor obrázků

Generátor Obrázků

Revoluce v digitálním umění: Generátor obrázků mění pravidla hry

Typy generátorů obrázků Generátory obrázků se liší v technologii, kterou používají, a v typu výstupu, který vytvářejí. Mezi nejrozšířenější typy patří: Generativní adversní sítě (GAN): GANy se skládají ze dvou neuronových sítí, generátoru a diskriminátoru, které spolu soupeří. Generátor se snaží...